Profil firmy Ke stažení Reference Kontakt
Kontakt
TECHNO OVA, s.r.o.
Oty Synka 1839,
708 00 Ostrava Poruba
tel/fax: 553 768 332
mobil: 602 525 337
e-mail: techno.rychtar@seznam.cz
ISO 9001:2001
 
TECHNO OSTRAVA, s.r.o


     TECHNO OVA,  s.r.o vznikla transformaci firmy Techno Ostrava a navazuje na její dlouholeté zkušenosti v oblasti výroby a úpravy lihu. Za doby působnosti firmy Techno Ostrava byla zrealizovaná výstavba více jak deseti rafinerii lihu v Čechách na Moravě a na Slovensku. Mezi největší patří rafinerie lihu FRUCONA Košice, lihovar Diváky a rafinerie lihu Kobylnice.
     Firma podstatně přispěla k propagaci beztlakého způsobu výroby zápary tak, že v několika lihovarech přestavěla klasickou pařákovou metodu na kontinuální beztlakou přípravu zápary. Takováto přestavba byla uskutečněna v   lihovaru Diváky, Karviná, Chlum a lihovaru Lnáře.V této souvislosti firma vyvinula speciální spirálové chladiče zápary. Dodané kontinuální beztlaké linky přípravy zápary jsou spolehlivé, pracují s využitím upravených zapařovacích kádí, ověřených typů čerpadel a využívají  prvky měření a regulace.
     Při realizaci technologií dociluje firma snížení spotřeby energie a výrazné snížení spotřeby chladících vod. Kontinualita provozu dovoluje snížit počet obslužného personálu.
     Mimo dodávky zemědělských lihovarů firmy dodává i pěstitelské pálenice a to v klasickém dvou kotlovém uspořádání, ale i v moderním jedno kotlovém s rektifikační kolonkou. Firma tak přispěla k využití ovoce mnoha pěstitelů a k získání kvalitní ovocné pálenky.
     V roce 2004 došlo k transformaci firmy Techno Ostrava na právnickou osobu TECHNO OVA, s.r.o. se zachováním veškeré struktury, výrobně podnikatelského programu a managmentu.
     V roce 2005 firma získala certifikát ISO 9001:2001. Následně firma  rozšířila okruh působnosti o dodávky odvodňovacích stanic a kompletních linek na výrobu ethanolu pro topné a palivářské účely.
     Od roku 2006 se firma intenzivně zabývá využitím lignocelulózových materiálů pro výrobu etylalkoholu a ostatních produktů. Úspěšně byla ukončena realizace malotonážní linky o kapacitě 30kg biomasy za hodinu. Na základě dosažených výsledků získala firma v roce 2007 zakázku na výstavbu lihovaru na zpracování 8000 t obilné slámy za rok.
     Firma servisně spolupracuje s lihovary v České s Slovenské republice, provádí technickou a poradenskou činnost. Jsme členy Asociace Lihovarů ČR a naši zaměstnanci působí v představenstvu této organizace.
     Díky dlouhodobé práci v oblasti lihovarnictví dovede  firma TECHNO OVA, s.r.o.  poskytnout poradenskou činnost v legislativních otázkách souvisejících se zákonem o lihu a spotřebních daních. Pro vedení evidence lihu vyvinula softwarový program s využitím lihových tabulek v elektronické podobě.